PROGRAM

 

 

16.04.2021 (piątek)

 

Powitanie gości i otwarcie Zjazdu

prowadzenie: mgr Małgorzata Nikoniuk i Wojciech Jarosławski

link: https://meet.google.com/tvm-qgcf-hpb

 

10.00 – 10.40 Otwarcie zjazdu, wystąpienia gości, wykład inauguracyjny

 

 

Panel I

moderator: mgr Piotr Czyż

link: https://meet.google.com/hwh-dqre-ywh

 

10.40 – 11.00 MATEUSZ BRZOST (UPH, Siedlce)

Dokumenty dotyczące Indian Amerykańskich w  Archiwum Narodowym USA

 

11.00 – 11.20 SEBASTIAN GACA (UP, Kraków)  

Przyszłość polskiego dziedzictwa Internetu

 

11.20 – 11.40 PAWEŁ MAGIERA (UP JPII, Kraków)

Materiały do biografii księdza Jana Czuja w zasobie Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

11.40 – 12.00 Dyskusja

 

 

 

Panel II

moderator: mgr Damian Fiołek

link: http://meet.google.com/via-qkps-ixn

 

12.00 – 12.20 MATEUSZ CHUDEK (UPH, Siedlce)

Cud niepamięci! Blaski i cienie działalności gospodarczej w zakresie archiwistyki na przykładzie siedleckiej firmy Libra

 

12.20 – 12.40  ANNA MAGIERA (UP JPII, Kraków)

Kontrakt z 1787 roku między ks. Piotrem Rydulskim a imć Józefem z Janowic Chwalibogiem w zasobie w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

12.40 – 13.00 DANIEL GUZMAN (UMK, Toruń)

Kancelaria Komisarza Obwodu Kujawskiego w latach 1816-1842

 

13.00 – 13.20 Dyskusja

 

 

Panel III

moderator: mgr Barbara Tekely Skrętowicz

link: https://meet.google.com/vkk-hzbg-uzs

 

 

13.20 – 13.40 PIOTR CZYŻ  (UPH, Siedlce)

Rodzaje źródeł dotyczących ziemian przechowywane w archiwach państwowych w Polsce

 

13.40 – 14.00 ANNA KŁOŚ (UPH, Siedlce)

Źródła do dziejów Łosic 1944-1975 w Archiwum Państwowym w Siedlcach

 

14.00 – 14.20 JUSTYNA PERA (UAM, Poznań)

Popularyzacja zasobu na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu w latach 1961-1965

 

14.20 – 14.40 Dyskusja

 

 

17.04.2021 (sobota)

 

Panel IV

moderator: mgr Marcin Krasuski

link: https://meet.google.com/tph-fnxj-itr

 

 

10.00 – 10.20 DAMIAN SITKIEWICZ (UPH, Siedlce)

Centralne Archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

 

10.20 – 10.40 ELŻBIETA ZACHARA (UP JPII, Kraków)

Po co archiwum w instytucji kultury?

 

10.40 – 11.00 DOROTA KUREK (US, Szczecin)

Archiwalia do dziejów szczecińskich Żydów przed 1945 r. w zasobach archiwów znajdujących się poza granicami Polski

 

11.00 – 11.20 Dyskusja

 

Panel V

moderator: mgr Damian Sitkiewicz

link: https://meet.google.com/ebj-ryik-gze

 

 

11.20 – 11.40 WIKTOR WĘGLEWICZ (Warszawa)

Źródła ukraińskie do dziejów Obozu Jeńców nr 7 w Tucholi (1920-1922)

 

11.40 – 12.00 MARCIN KRASUSKI (UPH, Siedlce)

Zjawisko śmiertelności w aktach metrykalnych na przykładzie miejscowości Karwów

w latach 1815-1915

 

12.00 – 12.20 PAWEŁ ŚLIŻEWSKI (US, Szczecin)

Kontakty polskiego i niemieckiego środowiska historyków w latach międzywojennych i powojennych XX w. w świetle spuścizn zgromadzonych w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na przykładzie korespondencji z Heinrichem Felixem Schmidem

 

12.20 – 12.40 PIOTR WAROWNY (Kuratorium Oświaty w Warszawie)

Doręczenia elektroniczne z perspektywy obywatela i urzędnika pracującego na systemie EZD PUW

– metody, praktyka i orzecznictwo

 

12.40 – 13.00  Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

prowadzenie: mgr Anna Kłoś i Wojciech Jarosławski

link: https://meet.google.com/aqt-cbwh-pfv

 

13.00 Wybór Organizatora XXIII OZSA

  • Facebook