• Facebook

Uprzejmie informujemy, że XXII Zjazd Studentów Archiwistyki w Siedlcach ostatecznie odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2021 roku w formule zdalnej.

 

Prosimy osoby, które poprzednio zgłosiły swój akces do programu, o potwierdzenie chęci uczestnictwa w obradach i – jeśli istnieje taka potrzeba – uaktualnienie tytułu wystąpienia, zaś wszystkich innych o przesyłanie zgłoszeń na adres email:

 

ozsa22@archiwozofia.com

 

w formie:

 

- imię i nazwisko

- uczelnia

- temat referatu

- kilka słów abstraktu planowanego wystąpienia.

 

Przyjmujemy również zgłoszenia udziału w obradach bez referatu.

OD 27.12.2019 r.